Επεμβάσεις Καρωτίδων

  Τεχνικές Επεμβάσεων Καρωτίδων

  Όταν τεθεί ένδειξη για επέμβαση σε έναν ασθενή με στένωση καρωτίδας, αυτή μπορεί να γίνει με την ανοικτή τεχνική (ενδαρτηρεκτομή καρωτίδος) ή με αναίμακτες μεθόδους, δηλαδή, την τοποθέτηση stent (ενδαγγειακή τεχνική).

  Η επιλογή της τεχνικής γίνεται με βάση τη ανατομία, τη μορφολογία της βλάβης και τη γενική κατάσταση του ασθενους.

  Ενδαρτηρεκτομή καρωτίδας

  Ενδαρτηρεκτομή καρωτίδας

  Κατά τη διάρκεια της επέμβαση ο Αγγειοχειρουγός διενεργεί μια τομή στον τράχηλο. 

  Η επέμβαση μπορεί να γίνει με αποκλεισμό της κυκλοφορίας με ειδικές κλάμπες ή με διατήρηση της αιμάτωσης στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της επέμβασης με χρήση shunt.

  Ακολουθεί διάνοιξη του πάσχοντος αγγείου, αφαίρεση της αθηρωματικής πλάκας και συρραφή του αγγείου, συνήθως με τη χρήση patch.

  Τι είδος αναισθησίας χρησιμοποιείται;

   Η επέμβαση μπορεί να γίνει είτε υπό τοπική αναισθησία, είτε υπό γενική νάρκωση. Η καθεμία έχει τα δικά της πλεονεκτήματα.

  Σε κάθε περίπτωση το είδος νάρκωσης αποφασίζεται μετά από συζήτηση του Αγγειοχειρουργού και του Αναισθησιολόγου με τον ασθενή και βέβαια με βάση τα ανατομικά χαρακτηριστικά της βλάβης.

  Ποια είναι η μετεγχειρητική πορεία;

  Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 2-3 ημέρες.

  Χορηγείται στον ασθενή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, συστήνεται παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και περιοδικός επανέλεγχος (followup) από τον Αγγειοχειρουργό.

  Αγγειοπλαστική (stent) καρωτίδας

  Αγγειοπλαστική (stent) καρωτίδας

  Η αγγειοπλαστική είναι μια αναίμακτη διαδερμική τεχνική, χωρίς τομές, που διενεργείται υπό τοπική αναίσθησία.

  Μετά από παρακέντηση στη βουβωνική χώρα, υπό ακτινοσκόπηση, προωθείται ένας καθετήρας και ένα σύρμα στην καρωτίδα.

  Κατόπιν έκπτυξης φίλτρου προστασίας του εγκεφάλου, προωθείται και εκπτύσσεται το stent στην περιοχή της στένωσης.

  Ακολουθεί διαστολή του stent με μπαλόνι και το τελικό αποτέλεσμα ελέγχεται με αγγειογραφία πρίν το τέλος της επέμβασης (διεγχειρητική DSA).

  Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της σε σχέση με την ενδαρτηρεκτομή (ανοικτή επέμβαση);
  • Αναίμακτη, ελάχιστα επεμβατική τεχνική
  • Τοπική αναισθησία
  • Αποφυγή χειρουργικής τομής
  • Κατάλληλη για ασθενείς υψηλού κινδύνου
  • Αποφυγή κάκωσης κρανιακών νεύρων
  • Βραχεία (μονοήμερη) νοσηλεία
  • Γρηγορότερη ανάρρωση
  Ποια είναι η μετεγχειρητική πορεία;

  Μετά την επέμβαση ο ασθενής πρέπει να παραμείνει ακίνητος για κάποιες ώρες. Χορηγείται αντιαιμοπεταλιακή αγωγή.

  Συνιστάται η αποφυγή άρσης βάρους για 24 ώρες και μέτρηση της αρτηριακής πίεσης τις πρώτες μέρες.

  Η παρακολούθηση μετεγχειρητικά γίνεται από τον Αγγειοχειρουργό ανά τακτά χρονικά διαστήματα (followup).

  Τι πρέπει να προσέξω μετά από επέμβαση στην καρωτίδα;

  Για να διατρηθούν τα καλά αποτελέσματα της επέμβασης συνιστάται αν χρειάζεται:

  • Διακοπή καπνίσματος
  • Διατήρηση χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων στο αίμα σε χαμηλά επίπεδα
  • Ρύθμιση σακχάρου
  • Απώλεια βάρους
  • Τακτική άσκηση